Výlety pre verejnosť

Výlety

Organizujeme výlety do prírody s aktivitami pre deti aj dospelých. Často krát nás sprevádzajú odborníci, ktorí povedia viac o vtákoch, hmyze či niečom inom, no aj my sami sme vyštudovali prírodné vedy a mnoho o prírode vieme. Komunikujeme však zrozumiteľným jazykom a naše vedomosti približujeme zaujímavou a zrozumiteľnou formou.

Výletovú sezónu roka 2021 otvárame pri vode.

Výlet k jazeru Plavno

Tretiu májovú sobotu sa vyberieme krásnou cestičkou popri Hrone ku jazeru Plavno. Cestou budeme hľadať vtáčie hniezda a obdivovať jarnú prírodu. Pri jazierku budeme hľadať žabky, obzerať ryby a možno zahliadneme aj našu vtáčiu modrú perlu – rybárika.

Termín: sobota, 15.5.2021  
Trvanie:  poldenný výlet (9.00 – 12.00) 
Náročnosť: malá, vhodné aj pre malé deti, do vody sa nechystáme, náhradné oblečenie pre deti si však pribaľte
Na čo sa môžete tešiť?  Čaká nás pekná prechádzka popri rieke s násypom a brehovou vegetáciou počas ktorej budeme objavovať jarné rastliny, hniezdiace vtáky, mohutné stromy. Naposledy sme objavili hniezdnu dutinu brhlíka a ťukaním sme sa rozprávali s mláďatami. Kto vie, čo objavíme tentokrát J. Jazero je veľmi pekné a u miestnych žiab obľúbené. Pokúsime sa určiť, aké žaby tu žijú, pozrieme si vajíčka, žubrienky. Na žabky sa aj zahráme a jednu takú skákajúcu si aj vyrobíme. Sprevádzať vás budú Danka Bardonová a Janka Ďurová.  

Zodpovednosť: Účasť na podujatí je na vlastné riziko. CEVEV Malá líška ani sprievodcovia nenesú zodpovednosť za účastníkov výletu, za ich prípadnú ujmu na zdraví ani na majetku. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu výletu zúčastniť iba v sprievode zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.
PODMIENKY COVID 19: V súvislosti s nariadeniami krízového štábu SR v časti hromadné a športové podujatia je možný vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Každý účastník sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov. Na dezinfekciu rúk bude k dispozícii dezinfekcia u usporiadateľov. Osoby nežijúce v spoločnej domácnosti musia dodržiavať 2m rozostupy. V prípade, že u seba alebo svojich blízkych vznikne akútne respiračné ochorenie (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) ste povinní zostať v domácej izolácii a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. V prípade, že sa ochorenie prejaví počas podujatia, ste povinní informovať organizátorov a opustiť miesto hromadného podujatia. Je zákaz podávania rúk.

Etika: Cieľom výletov je viesť deti k úcte a rešpektu k všetkému živému. Na výlete teda nie je prípustné, aby účastníci poškodzovali rastliny alebo ubližovali zvieratám. Všetci musia rešpektovať pokyny lektoriek. Všetky odchytené živočíchy po pozorovaní vypustíme na pôvodné miesto nálezu. Z výletu si môžu deti odniesť okrem zážitkov napríklad kamienok, vylisovaný kvietok (ak nie je chránený) alebo šišku.

Vstupné:
rodinný balíček pre 5 osôb                           19€
rodinný balíček pre 4 osoby                         16€
rodinný balíček pre 3 osoby                         13€
balíček pre 2 osoby                                          9€
vstupné pre 1 osobu                                       5€
deti do 1 roka                                                    zdarma
V cene je zahrnuté: sprievodca počas celého výletu, hry a aktivity na pozorovanie prírody, tvorivá dielňa
V cene nie je zahrnuté: doprava, strava, individuálne cestovné poistenie

V prípade záujmu o tento výlet sa registrujte na ekocentrum@malaliska.sk:    
Prihlásenie je možné najneskôr 24 hodín pred konaním podujatia. Pošleme Vám potvrdzujúci e-mail s ďalšími informáciami. Poplatok za výlet prosím uhraďte na účet SK8383300000002901966514 vo FIO Banke. Prihlásenie je záväzné. Odhlásenie je možné do 24 hodín pred konaním podujatia.
V prípade nepriaznivej predpovede počasia Vás budeme informovať o zrušení výletu e-mailom večer pred konaním výletu. 

Výlet po náučnom chodníku okolo CHA Jakub

Tešiť sa môžete aj na teplé svahy Jakubských lúk a lesov, za ktorými sa vyberieme 29.5. Táto zaujímavá lokalita má vždy čo ponúknuť. Tentokrát ju navštívime v čase kvitnutia orchideí. Najdôležitejšia bude teda predpríprava detí, aby vedeli, že ideme len obzerať a v žiadnom prípade netrháme. Pripravte si foťáky!

Termín: sobota, 29.5.2021  
Trvanie:  poldenný výlet (9.00 – 12.30) 
Náročnosť: stredná, vhodné pre malé deti, ktoré sú zvyknuté na trochu turistiky. Trasa náučného chodníka v prvej  časti stúpa, následne ide takmer po rovinke, v dvoch tretinách budeme schádzať dole a na konci pôjdeme opäť po rovinke.  Dĺžka náučného chodníka je 2 km a prevýšenie 100m.
Na čo sa môžete tešiť?  Čakajú na nás krásne Jakubské lúky a teplé slnečné prebúdzajúce sa lesy. V lesoch si povieme viac o stromoch aj to, prečo sú tu trochu iné. Na okrajoch lesov a lúkach budeme našľapovať veľmi opatrne – budeme hľadať orchidey, ktorých tu rastie viac druhov. Pripravte si foťáky! Objavovať budeme samozrejme aj miestne živočíchy. My sme tu objavili aj rodinku roháčov a lajniaky gúľajúce si svoju guličku. Držme si teda palce, aby sa nám to podarilo aj spoločne. Chýbať nebude ani dielnička. Sprevádzať vás budú Danka Bardonová a Janka Ďurová.  

Zodpovednosť: Účasť na podujatí je na vlastné riziko. Spoločnosť Little Fox s.r.o. ani sprievodcovia nenesú zodpovednosť za účastníkov výletu, za ich prípadnú ujmu na zdraví ani na majetku. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu výletu zúčastniť iba v sprievode zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.
PODMIENKY COVID 19: V súvislosti s nariadeniami krízového štábu SR v časti hromadné a športové podujatia je možný vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Každý účastník sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov. Na dezinfekciu rúk bude k dispozícii dezinfekcia u usporiadateľov. Osoby nežijúce v spoločnej domácnosti musia dodržiavať 2m rozostupy. V prípade, že u seba alebo svojich blízkych vznikne akútne respiračné ochorenie (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) ste povinní zostať v domácej izolácii a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. V prípade, že sa ochorenie prejaví počas podujatia, ste povinní informovať organizátorov a opustiť miesto hromadného podujatia. Je zákaz podávania rúk.

Etika: Cieľom výletov je viesť deti k úcte a rešpektu k všetkému živému. Na výlete teda nie je prípustné, aby účastníci poškodzovali rastliny alebo ubližovali zvieratám. Všetci musia rešpektovať pokyny lektoriek. Všetky odchytené živočíchy po pozorovaní vypustíme na pôvodné miesto nálezu. Z výletu si môžu deti odniesť okrem zážitkov napríklad kamienok, vylisovaný kvietok (ak nie je chránený) alebo šišku.

Vstupné:
rodinný balíček pre 5 osôb                           19€
rodinný balíček pre 4 osoby                         16€
rodinný balíček pre 3 osoby                         13€
balíček pre 2 osoby                                          9€
vstupné pre 1 osobu                                       5€
deti do 1 roka                                                    zdarma
V cene je zahrnuté: sprievodca počas celého výletu, hry a aktivity na pozorovanie prírody, tvorivá dielňa
V cene nie je zahrnuté: doprava, strava, individuálne cestovné poistenie

V prípade záujmu o tento výlet sa registrujte na ekocentrum@malaliska.sk:    
Prihlásenie je možné najneskôr 24 hodín pred konaním podujatia. Pošleme Vám potvrdzujúci e-mail s ďalšími informáciami. Poplatok za výlet prosím uhraďte na účet SK8383300000002901966514 vo FIO Banke. Prihlásenie je záväzné. Odhlásenie je možné do 24 hodín pred konaním podujatia.
V prípade nepriaznivej predpovede počasia Vás budeme informovať o zrušení výletu e-mailom večer pred konaním výletu. 

Tešíme sa na Vás!

Danka a Janka