Deň vody na ZŠ Moskovská

::

22. marec je Medzinárodným dňom vody. Voda je život a správnym hospodárením s ňou chránime krajinu pred klimatickou zmenou. Aby to všetci vedeli, už roky s nadšením vzdelávame mladších aj starších, tentokrát na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici.

Strávili sme tu 5 hodín a mali sme možnosť nasať atmosféru skvelej školy. My sme priniesli pre žiakov 5. a 6. ročníka interaktívnu prednášku a bádateľský program o vode v krajine a jej ochrane. Súčasťou prednášky bol aj ocenený dokument Príbeh krajiny lúk, či interaktívny model riečnej krajiny. Počas bádateľského programu si žiaci vyskúšali, na akých povrchoch sa voda vsakuje najlepšie. Zistili ako tieto povrchy ohrozujeme ak na nich nesprávne hospodárime, čím dovolíme, aby sa z nich odplavovala pôda a v nej dôležité živiny. Napokon vďaka vlastnej šikovnosti objavili prepojenosť druhovej rozmanitosti a zavodnenosti krajiny. Spolu 9 hodín programov, 6 tried, 116 žiakov sa stalo súčasťou projektu školy s názvom Včelí plán pre biodiverzitu. O našej návšteve napísali aj článok, ktorý si môžete prečítať tu.

Odniesli sme si oveľa viac. Odniesli sme si dobrý pocit a nádej do budúcnosti, ktorú prináša táto škola svojimi aktivitami: buduje zelenú strechu a včeliu záhradu pre opeľovače, upravuje vzdelávanie s ohľadom na zmeny klímy, vybudovala chodník Cesta vtáčím spevom podporujúci vtáčiu biodiverzitu mesta a zlepšujúci povedomie o vtáčích druhoch …
Ďakujeme vám, ste skvelí!

Foto z akcie si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=504348981200930&id=103954824573683.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *