POTOKY/ STOKY V NAŠOM MESTE – RADVAŇ

View Calendar

PODPORUJEME BIODIVERZITU V MESTE Banská Bystrica spolu s obyvateľmi sídlisk.

1. septembra 2022 od 9.00 hod. preskúmame Malachovský potok