Stredné školy

Ponúkame vám prednášky s odborníkmi, globálne vzdelávanie, programy na rozvoj zručnosti, bádateľské programy
a pokusy a zaujímavé filmy na premietanie.

Máte záujem o podujatie na mieru? Radi vám pripravíme program podľa vašich požiadaviek. Ak máte záujem o výstavbu ekologických prvkov v areáli školy, tiež radi pomôžeme.

Ponuka programov

Pre študentov sme pripravili pestrú ponuku aktivít o prírode a globálnych problémoch rozvíjajúce ich vedomosti, zručnosti a kompetencie. Radi vás privítame v našom ekocentre, ale môžeme prísť aj za vami a zrealizovať program vo vašej škole. Časť programov je možné zrealizovať aj v exteriéri.

Aktuálne vám ponúkame program Klimatický deň štyroch živlov. Žiaci na stanovištiach spoznajú dopad ľudských aktivít na zem, oheň (energiu), vzduch a vodu. Čaká ich spoločenská hra Drevorubači a baníci, vyvažovanie ekologickej stopy, klimatický stan aj pokus o návrat vody do vysychajúcej krajiny.
Program trvá 2 vyučovacie hodiny. Cena programu pre jednu triedu je 80,- €.

Tu si môžete stiahnuť našu Ponuku programov:

Objednávanie na 0908 571 635 alebo na ekocentrum@malaliska.sk.

Veríme, že mladá generácia môže zmeniť svet k lepšiemu. Preto radi realizujeme programy v ktorých zúročia kritické myslenie. Radi ich zoberieme na zaujímavé miesta na ktoré sa bežne nedostanú (staré environmentálne záťaže, triedičky odpadov, čističky odpadových vôd a pod.). V prípade záujmu o takúto spoluprácu nás neváhajte kontaktovať!