Stredné školy

Ponuka programov

február 2021 – jún 2021

Pre študentov sme pripravili pestrú ponuku aktivít o prírode a globálnych problémoch rozvíjajúce ich vedomosti, zručnosti a kompetencie. Radi vás privítame v našom ekocentre, ale môžeme prísť aj za vami a zrealizovať program vo vašej škole. Časť programov je možné zrealizovať aj v exteriéri – ideálnom prostredí pre túto dobu.

Objednávanie na 0908 571 635 alebo na ekocentrum@malaliska.sk.

Veríme, že mladá generácia môže zmeniť svet k lepšiemu. Preto sme pre nich pripravili krúžok, ktorý by zúročil ich kritické myslenie a zaujímavou formou predstavil globálne problémy, klimatické zmeny a možnosti riešenia. Tešiť sa môžu aj na ukážky monitorovania zvierat, skutočných odborníkov a reálne akcie pre prírodu.

Prihlasovanie prebieha priebežne. Krúžok začne fungovať po prihlásení min. 10-tich študentov. Poplatok za krúžok na 1 polrok je 60€. Bude prebiehať v dvojtýždenných intervaloch podľa dohody.