Odštartovali sme aktivity na podporu biodiverzity

::

So začiatkom septembra sme sa spolu s obyvateľmi sídlisk pustili do série podujatí, na ktorých predstavíme spôsoby, akými môžu obyvatelia bez väčších financií či projektov pomôcť biodiverzite v meste.

Hneď 1. a 2. septembra sme vyčistili Malachovský a Bystrický potok. Kvalitu vody zhodnotili podľa množstva a druhov vodného hmyzu, následne sme vyrobili a osadili polobúdky pre vodnáre a trasochvosty horské a započúvali sa do prednášky o klíme v meste.

Zistili sme, že Malachovský potok je na úseku v Radvanskom parku celkom znečistený – žije v ňom len minimum vodného hmyzu, čo škodí aj ďalším druhom, pre ktorých je potravou. Vyzbierali sme približne 12 vriec odpadu. Horší je však predpoklad, že potok znečisťujú obyvatelia vypúšťaním odpadových vôd. Práve takéto znečistenie (hoci aj občasné) ohrozuje vodné živočíchy a biodiverzitu potoka.

Obyvatelia sa o čistotu potoka zaujímali, preto máme šancu, že sa stav zlepší. Pomohli nám vyzbierať smeti, zúčastnili sa prednášky systémového ekológa Petra Saba, vyrobili a adoptovali si 4 búdky pre vodnáre a trasochvosty horské. Sú umiestnené pod mostom na rohu Radvanského parku a Radvanskej ulice – život v nich môžete pozorovať aj vy.

Naopak o Bystrickom potoku sme počuli dosť zlé hodnotenia kvality vody, ale na prekvapenie v ňom život priam prekvital. Našli sme množstvo krivákov, potočníky, larvy podeniek aj malé pstruhy. Ich prítomnosť svedčí o dobrej kvalite vody. Čo nás ale neprekvapilo, bola len malá prítomnosť odpadkov. Komunita na sídlisku Severná funguje skvele a potok si udržujú čistý. Pár vriec odpadu sme vyzbierali aj tu a po prieskume sme sa pustili do výroby búdok a tvorenia. Dospelí sa aktívne zapojili do prednášky o klíme v meste a tou sme úspešne zakončili druhé podujatie na podporu biodiverzity v Banskej Bystrici.

Za úspech akcií patrí veľké poďakovanie Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici a Mesto Banská Bystrica, ktoré podujatie podporili. Za aktívnu pomoc pri organizovaní ďakujeme Ľubici Póčovej z Občianskej rady Radvaň a Evit Mazancovej z o. z. Severná, systémovému ekológovi Petrovi Sabovi, adoptérom búdok a všetkým aktívnym občanom, ktorí sa zapojili, odovzdávali svoje skúsenosti, pomohli s propagáciou či prispievali k dobrej nálade na podujatiach.

Tešíme sa na vás aj nabudúce!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *