Geologický výlet na Španiu Dolinu

View Calendar

Výlet pre rodiny s deťmi do prírody.

Druhá augustová streda bude v znamení malachitov a geologického bádania. Vyberieme sa do malebnej Španej Doliny, čarovnej baníckej obce s históriou už od doby bronzovej. Obec je pamiatkovou rezerváciou s množstvom obnovených tradičných domov a gotickým kostolom, ktorý sa stal symbolom obce.