PODPORA VTÁCTVA A VEVERIČIEK – PODLAVICE

View Calendar
01/10/2022 12:00 - 17:00

AKO SA ŽIJE V MESTE VTÁKOM A VEVERIČKÁM? KTORÝMI ROZHODNUTIAMI IM ŠKODÍME A ČO ICH OHROZUJE? VPLÝVA ICH PRÍTOMNOSŤ NA KVALITU NÁŠHO ŽIVOTA? AKO IM MÔŽE POMôCŤ KAŽDÝ Z NÁS?

Príďte na podujatie o ľahkých opatreniach, ktoré si môže zrealizovať každý z nás. Stretneme sa na ihrisku vo vnútrobloku Javorová. V prípade dažďa v Kultúrnom dome v Podlaviciach. Všetci ste vítaní!

Čaká nás: stretnutie s ornitológom Imrichom Kováčom| výroba kŕmidla a vtáčích búdok| výroba búdky pre veveričku| prednáška environmentalistu Petra Saba| tvorenie| susedské stretnutie

Chceš pozorovať vtáctvo alebo veveričky a starať sa o ich búdku? Adoptuj si ju. Hľadáme práve teba! ekocentrum@malaliska.sk

Prineste si rukavice, dobrú náladu a potešte susedov prinesením domáceho koláča či inej dobroty!

PROGRAM PODUJATIA:

12.00 - 13.00 vtáčie tvorivé dielne pre deti

12.30 - 13.00 ornitológ Imrich Kováč o vtákoch v meste

13.00 - 13.15 registrácia adoptérov vtáčích búdok

13.15 - 16.00 výroba vtáčích búdok, kŕmidla a búdky pre veveričku

16.00 - 17.00 umiestňovanie búdok na stromy

13.30 - 14.30 prednáška environmentalistu Petra Saba Zmena klímy a adaptačné opatrenia v meste

14.30 - 15.00 diskusia s verejnosťou

17.00 ukončenie podujatia