Zelená Bystrica: Prehriate mesto – Ako to zvládnuť?

View Calendar

Diskusia v Záhrada - Centrum nezávislej kultúry.

17.30
Úvod k diskusii na tému Prehriate mesto – Ako to zvládnuť?
Predstavenie aktivity Mesto v akom chcem žiť, ktorú realizovalo ekocentrum Malá líška s deťmi počas letných táborov.
Diskusia 18:00
Máme za sebou horúce leto. Je veľmi pravdepodobné, že nebude posledné. Viditeľne prichádzame o výdatnosť vodných zdrojov. Vysychajú nielen trávniky, ale aj stromové porasty. Ako je na tieto trendy pripravená Banská Bystrica?
Do diskusie pozývame významných aktérov pre lokálny environment Banskej Bystrice.

Milan Lichý – viceprimátor a predseda Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy
Ľuboš Vrbický – environmentalista a aktivista
Danka Bardonová – za súkromné ekocentrum Malá Líška
Peter Sabo - systémový ekológq

+ zástupca mestskej spoločnosti ZAaRES 
Moderuje: Csilla Droppová za iniciatívu ZELENÁ BYSTRICA