Súkromné centrum voľného času

Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica (SCVČ) je školské zariadenie, ktoré je zamerané na mimoškolské aktivity detí, mládeže a dospelých.

V SCVČ prostredníctvom rôznorodých programov poskytujú všetkým – bez ohľadu na vek – vedomosti a skúsenosti z oblasti cudzích jazykov, výtvarného a literárno-dramatického umenia, rôznych tanečných štýlov, ale aj intelektuálne a športové vyžitie. Pobočka renomovanej Hudobnej školy YAMAHA zabezpečuje kvalitné vzdelávanie a rozvoj hudobných schopností a prirodzeného talentu.