Staň sa členom

Podpor činnosť CEVEV Malá líška tým, že sa staneš jej členom. Členské príspevky potrebujeme na to, aby sme vedeli zabezpečiť našu činnosť a mohli pre vás pripravovať aj naďalej kvalitné programy.

Našu činnosť budeme naďalej rozvíjať. Preto podávame projekty orientované na environmentálne vzdelávanie, výskum a ochranu prírody. Radi vás ako členov budeme o našich aktivitách lepšie informovať.

Členom podporovateľom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia.

Stiahni si prihlášku, vyplnenú oskenuj alebo odfoť a pošli nám ju na ekocentrum@malaliska.sk. Po schválení prihlášky uhraď na účet CEVEV Malá líška členský poplatok. Po pripísaní financií na účet je členstvo aktívne a člen môže začať využívať svoje výhody.

Výška poplatku na rok 2021 pre fyzickú osobu – podporovateľa je minimálne 15€.
Výška poplatku na rok 2021 pre právnickú osobu – podporovateľa je 100€.

Členovia majú právo byť informovaní o činnosti a zámeroch CEVEV Malá líška. Potešíme sa vašim návrhom, podnetom a pripomienkam. Môžete nám poslať svoju sťažnosť, na ktorú určite budeme reagovať a riešiť. Sú to veci, ktoré nám pomôžu vyrásť a zlepšiť svoju prácu. Členovia sa môžu podieľať na našej praktickej činnosti a po dohode s nami majú nárok na 10% zľavu na vstupnom na naše podujatia a programy.

Povinnosťou členov nášho združenia je okrem uhradenia členského poplatku najmä hájenie záujmov združenia a nepodnikanie krokov, ktoré by boli v rozpore so záujmami CEVEV Malá líška.