ZEBRA COMPUTERS

Počítače a príroda? Samozrejme! Každý robíme niečo iné a tak je to správne. Dôležité je pri každej aktivite brať ohľad aj na prírodu. Preto sa nám Zebra computers predávajúca repasovanú počítačovú techniku tak veľmi páči. Veď čítajte a posúďte sami.

Dokonca nás u nich na výdajni môžete aj stretnúť. Máme tam totiž základňu aj sklad 🙂