Ako premeniť svoje mesto na klimaticky odolné

Populácie miest neustále narastajú. Mestá sa zväčšujú a zahusťujú, tlak na dopravu neustále rastie a zeleň ubúda, voda dopadajúca na plochu miest je odvádzaná kanalizáciou. Dopady zmeny klímy sa aj z týchto dôvodov v mestách prejavujú oveľa výraznejšie ako v okolitej krajine. Okrem dobre zvládnutého odpadového hospodárenia v mestách sa potrebujeme posunú ďalej – k riešeniu dopravy, zeleným a modrým opatreniam.

Aby sme chápali dôležitosť zelených a modrých opatrení v mestách, je dobré poznať príčiny a dôsledky globálnych zmien. Preto sme na podujatiach na sídliskách ponúkli aj prednášku Zmena klímy v systémovom pohľade a adaptačné opatrenia v meste systémového ekológa Petra Saba. Prednáška prináša pohľad na analýzu problému a množstvo typov na riešenia. Prednášku si môžete aj stiahnuť. PDF súbor nepovoľuje editovanie, ale je možné prezentáciu tlačiť vo vysokom rozlíšení a je odomknutý na skopírovanie textov, grafov aj fotiek. Umožňujeme šírenie ideí aj grafiky (pričom podmienkou je uvedenie autorov a odkaz na zdroj, t.j. na webovú stránku). Kontakt na hlavného autora, Ing. Peter Sabo, CSc., je uvedený v závere prezentácie, prosím neváhajte sa na neho v prípade potreby obrátiť.

Dôležitou súčasťou je aj podpora biodiverzity miest. Klíma, biodiverzita, čistota ovzdušia, zadržiavanie vody – všetko sú to prepojené nádoby. Ak teda chcete zlepšiť klímu ale neviete ako na to a radšej sa chcete pustiť do podpory biodiverzity – smelo do toho. Podporovať biodiverzitu mesta je jednoduché a môže sa do toho pustiť každý z nás. Jednotlivec aj komunity. Ak by ste si predsa len nevedeli dať rady, obráťte sa na nás – radi pomôžeme. Alebo sa zapojte do niektorého z našich podujatí. Neustále pripravujeme ďalšie.

Tu vám ponúkame typy na jednoduché opatrenia, ktorými môžete podporiť biodiverzitu vo svojom okolí.