SOS BirdLife

Tešíme sa spolupráci s Banskobystrickou pobočkou, predovšetkým so skvelými ornitológmi Imrichom Kováčom a Katkou Kováčovou.