Pracovné stretnutie s poslancami Mestského úradu BB

View Calendar
13/01/2023 16:00 - 19:00

Stanovenie priorít zelenej politiky mesta pre väčšiu odolnosť voči dôsledkom klimazmeny.