SOS BirdLife

Tešíme sa spolupráci s Banskobystrickou pobočkou, predovšetkým so skvelým ornitológom Imrichom Kováčom. Budeme spolu vyrábať vtáčie búdky a kŕmidlá, pozorovať aj sčitovať vtáctvo.