Zelené mesto

Ekocentrum Malá líška sa nachádza v meste Banská Bystrica. Najviac našich aktivít realizujeme v meste a jeho blízkom okolí.

Spolupracujeme s mestom, občianskymi radami, obyvateľmi, školami aj dobrovoľníkmi. Ďakujeme, že vás naše nápady a odborný pohľad na veci zajímajú a často aj nadchýnajú. Spolu určite veľa dokážeme.

V spolupráci s mestom Banská Bystrica a obyvateľmi zelených sídlisk sme v roku 2022 zrealizovali projekt Procesy zapájajúce obyvateľov do podpory biodiverzity na sídliskách v Banskej Bystrici. Viac o projekte sa dozviete tu.