Základné školy II. stupeň

Ponuka programov

február 2021 – jún 2021

Pre žiakov sme pripravili pestrú ponuku aktivít o prírode. Ponúkame vám prednášku so zoológom v anglickom jazyku, globálne vzdelávanie, programy na rozvoj zručnosti, bádateľské programy a pokusy a zaujímavé filmy na premietanie.

Chystáme sa byť čo najviac vonku, na čerstvom vzduchu. Rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie žiakov. Radi vás privítame v našom ekocentre, ale môžeme prísť aj za vami a zrealizovať program na vašom dvore či v triede.

Objednávanie na 0908 571 635 alebo na ekocentrum@malaliska.sk.