Základné školy II. stupeň

Ponúkame vám prednášky s odborníkmi, globálne vzdelávanie, programy na rozvoj zručnosti, bádateľské programy
a pokusy a zaujímavé filmy na premietanie.

Máte záujem o program na mieru? Radi vám pripravíme program podľa vašich požiadaviek. Ak by ste potrebovali pomoc
s výstavbou ekologických prvkov (hmyzie domčeky, vtáčie búdky, hmatové chodníčky, motýlie záhony …) v areáli školy, tiež radi pomôžeme.

Ponuka programov

Rozvíjame vedomosti, zručnosti a kompetencie žiakov. Radi vás privítame
v našom ekocentre, ale môžeme prísť aj za vami a zrealizovať program na vašom dvore či v triede.

Aktuálna ponuka programov o vode pre I. a II. stupeň základných škôl.

Tu si môžete stiahnuť našu Ponuku programov:

Objednávanie na 0908 571 635 alebo na ekocentrum@malaliska.sk.