Základné školy II. stupeň

Ponuka programov

september 2020 – február 2021

Pre žiakov sme pripravili pestrú ponuku aktivít o prírode aj opakovací program pre čerstvých piatakov počas ktorého sa pozrieme bližšie aj na slovenčinu a matematiku. Chystáme sa byť čo najviac vonku, na čerstvom vzduchu. Rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie žiakov. Radi vás privítame v našom ekocentre, ale môžeme prísť aj za vami a zrealizovať program na vašom dvore či v triede.

Objednávanie na 0908 571 635 alebo na ekocentrum@malaliska.sk.