Podujatia pre zelenšie mesto

V Banskej Bystrici sme sa zapojili do premeny siedmich sídlisk na zelené. Veľké projekty nechávame na projektantov, ale s obyvateľmi sme sa pustili do jednoduchých opatrení podporujúcich biodiverzitu.
Jar 2023 priniesla prvé pozitívne výsledky našej práce. Dočítate sa o nich v článku.

Zrealizovali sme projekt Procesy zapájajúce obyvateľov do podpory biodiverzity na sídliskách v Banskej Bystrici – 6 podujatí na sídliskách Radvaň, Severná, Sásová, Podlavice a Fončorda pre všetkých obyvateľov mesta. Environmentalista Peter Sabo na všetkých z nich odprezentoval širokej verejnosti prednášku o klimatickej kríze v meste. Podporili sme čisté potoky, hmyz, veveričky, vtáky aj komunitné kosenie a kompostovanie. Spoločne sme vyrobili 8 búdok pre vodnáre a trasochvosty, 1 hmyzí domček, 1 búdku pre veveričky, 3 sýkorníky, 2 polobúdky pre žltochvosty a mucháre sivé a 2 kŕmidlá pre vtáctvo. Ďakujeme všetkým adoptérom a občanom, ktorí nám aktívne pomáhali pri organizovaní podujatí. V rámci projektu sme pripravili aj manuály, pomocou ktorých obyvatelia aj bez našej pomoci dokážu podporovať biodiverzitu vybraných druhov mesta.

Ako nám spolu bolo, môžete vidieť na našej FB stránke. Viac o podujatiach a celom projekte sa môžete dočítať aj na stránkach mesta. Ako dopadli podujatia sa dočítate tu.

Obyvatelia mestských častí boli aktivitami nadšení a viacerí prejavili záujem o pokračovanie, čo sa pretavilo nielen do spoločného stretávania a plánovania, ale aj do podania dvoch projektov (na Nadáciu VUB a Nadáciu SPP) a zrealizovaných viacerých akcií. Držte nám palce!

Pozitívne zareagovali aj školy a materské školy. Pri škôlke zriadenej OZ Letokruhy pribudol hmyzí domček, pri MŠ Montessori kŕmidlo, v škole U Filipa kŕmidlo, v škole Golianova 8 hmyzí domček a v škole J. G. Tajovského kŕmidlo, vtáčia búdka aj hmyzí domček.

1. septembra 2023 v Radvani
Zapojili sme sa do Dňa Radvane a zisťovali, ako si obyvatelia predstavujú svoje sídlisko. Viac sa dočítate tu.

30. apríla 2023 v Podlaviciach
Sme spolu s občianskou radou a občianskym združením Podlavice – Skubín a dobrovoľníkmi vyčistili priestranstvo medzi kostolom a potokom vhodné na ďalšie komunitné využitie.
Obrovská vďaka OZ Malá Líška – ekocentrum za to, že motivujú obyvateľov po celom meste upratať si verejné priestranstvá, navyše vďaka aj za ich cenné odborné rady, ako sa o zeleň starať a v neposlednom rade vďaka aj za to, že aktívne priložia ruku k dielu. Bolo nám cťou, že zavítali aj do Podlavíc. Zasa sa potvrdilo, že nie je treba roky plánovania a tisícové investície, ale stačí vyhrnúť rukávy a za pár hodín, pod odborným dohľadom zelená oáza hotová.
Andrea Štulajterová, obyvateľka Podlavíc

25. marca 2023 v Sásovej
Zbierali sme odpad z čiernej skládky nad Pieninskou ulicou.

26. októbra 2022 v Radvani
Venovali sme sa možnostiam, výhodám aj nevýhodám komunitného kosenia a kompostovania v meste. Z diskusie vyplynulo, že je potrebné túto téme ešte viac prepracovať.

2. októbra 2022 na Fončorde
Vtáčí workshop pokračoval ďalší deň aj na Fončorde. Opäť sme stavali búdky a kŕmidlo a spoločne s ornitológom Imrichom Kováčom sme búdky aj vyvesili. Ďakujeme

1. októbra 2022 v Podlaviciach
Vtáčí workshop sa vďaka aktívnemu zapojeniu miestnej občianskej rady vydaril na 1. Ďakujeme za promptné vybavenie vnútorných priestorov. Vyrobili sme búdky pre sýkorky aj polobúdky pre mucháre, kŕmidlo a dokonca aj jednu búdku pre veveričky. Ornitológ Imrich Kováč nám porozprával o vtákoch v meste.

Naši drobci už dva dni rozprávali len o tom, ako pôjdu do kultúrneho domu skladať búdky pre vtáčiky. Dnes sa dočkali, jednu sme si sami vyrobili a adoptovali. Obrovská vďaka Malá Líška – ekocentrum za vaše aktivity a vzdelávanie nie len detí o prírode a životnom prostredí.
Marek Odaloš, aktívny obyvateľ Podlavíc

22. september 2022 v Sásovej
Aj napriek výraznému ochladeniu sme to nevzdali a spoločne spoznávali význam hmyzu v meste. Podporili sme ho stavbou hmyzieho domčeka.

2. september 2022 na Severnej
Čistili sme Bystrický potok a objavovali život v ňom. Diskutovali o klíme v meste, stavali búdky pre vodné vtáky. Tešíme sa zapojeniu všetkých generácií a doplneniu programu OZ Severná o stavbu lodičiek z prírodného materiálu a chutnú grilovačku.

1. september 2022 v Radvani
Čistili sme Malachovský potok, pozorovali život v ňom a postavili búdky vodným vtákom.