Základné informácie

Centrum vedy, výskumu, environmentálnej výchovy a vzdelávania Malá líška

Hlavným cieľom združenia je veda a výskum prírody, jej ekosystémov a životného prostredia a environmentálna, etická a globálna výchova, vzdelávanie a osveta pre všetky vekové skupiny a firmy ako aj šírenie myšlienok trvalo udržateľného života, uvedomelej skromnosti, zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

právna forma: občianske združenie
oficiálna skratka: CEVEV Malá líška
oficiálny anglický názov: The Centre of Natural Sciences, Research and Environmental Education LITTLE FOX

sídlo: Staré Hory 344, 976 02 Staré Hory
bankové spojenie: FIO Banka, IBAN SK8383300000002901966514

orgánmi CEVEV Malá líška sú:
Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán
Výkonná rada ako výkonný orgán
Riaditeľ
Výkonný riaditeľ

členstvo v CEVEV Malá líška je možné vo forme:
– riadny člen
Výška členského príspevku na rok 2021 pre riadneho člena je 50€.
– člen podporovateľ fyzická osoba
Výška členského príspevku na rok 2021 pre člena podporovateľa (FO) je minimálne 15€.
– člen podporovateľ právnická osoba
Výška členského príspevku na rok 2021 pre člena podporovateľa (PO) je 100€.