Ako premeniť svoje mesto na zelené

Aby sme chápali dôležitosť zelených a modrých opatrení v mestách, je dobré poznať príčiny a dôsledky globálnych zmien. Preto sme na podujatiach na sídliskách ponúkli aj prednášku Zmena klímy v systémovom pohľade a adaptačné opatrenia v meste systémového ekológa Petra Saba. Prednáška prináša pohľad na analýzu problému a množstvo typov na riešenia. Ďakujeme zúčastneným za plodné a podnetné diskusie.

Prednášku si môžete stiahnuť tu. PDF súbor nepovoľuje editovanie, ale je možné prezentáciu tlačiť vo vysokom rozlíšení a je odomknutý na skopírovanie textov, grafov aj fotiek. Umožňujeme šírenie ideí aj grafiky (pričom podmienkou je uvedenie autorov a odkaz na zdroj, t.j. na webovú stránku). Kontakt na hlavného autora, Ing. Peter Sabo, CSc., je uvedený v závere prezentácie, prosím neváhajte sa na neho v prípade potreby obrátiť.

Tu vám ponúkneme typy na zazelenanie svojho mesta. Zatiaľ sa inšpirujte zelenými záhradami na strechách a balkónoch z výzvy Zasadené!.