Základné školy II. stupeň

Ponúkame vám prednášky s odborníkmi, globálne vzdelávanie, programy na rozvoj zručnosti, bádateľské programy a pokusy
a zaujímavé filmy na premietanie.

Máte záujem o program na mieru? Radi vám pripravíme program podľa vašich požiadaviek. Ak máte záujem o výstavbu ekologických prvkov (hmyzie domčeky, vtáčie búdky, hmatové chodníčky, motýlie záhony …) v areáli školy, tiež radi pomôžeme.

Bezplatný 2 hodinový program, ktorý radi zrealizujeme aj na vašej škole.

Objednávanie na 0908 571 635 alebo na ekocentrum@malaliska.sk.