Urpín – bádateľský program

View Calendar
22/06/2023 08:00 - 12:00

Prírodovedný výlet na Urpín pre žiakov ZŠ Radvanská 1.