Zelená Bystrica: Prehriate mesto – Ako to zvládnuť?

View Calendar

Diskusia v Záhrada - Centrum nezávislej kultúry.

17.30
Úvod k diskusii na tému Prehriate mesto – Ako to zvládnuť?
Predstavenie aktivity Mesto v akom chcem žiť, ktorú realizovalo ekocentrum Malá líška s deťmi počas letných táborov.
Diskusia 18:00
Máme za sebou horúce leto. Je veľmi pravdepodobné, že nebude posledné. Viditeľne prichádzame o výdatnosť vodných zdrojov. Vysychajú nielen trávniky, ale aj stromové porasty. Ako je na tieto trendy pripravená Banská Bystrica?
Do diskusie pozývame významných aktérov pre lokálny environment Banskej Bystrice.

Milan Lichý – viceprimátor a predseda Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy
Ľuboš Vrbický – environmentalista a aktivista
Danka Bardonová – za súkromné ekocentrum Malá Líška
Peter Sabo - systémový ekológq

+ zástupca mestskej spoločnosti ZAaRES 
Moderuje: Csilla Droppová za iniciatívu ZELENÁ BYSTRICA

Related upcoming events

 • 09/12/2023 09:30 - 09/12/2023 16:30

  Príjemné tvorivé predvianočné posedenie.
  Viac informácií tu:

  Na workshop je potrebné sa vopred prihlásiť: https://forms.gle/qnEFSBnDpEpXwnLw8.

   

 • 12/12/2023 09:30 - 12/12/2023 10:30

  Program pre všetky mamičky, oteckov, dedkov a babičky, ktorí sa starajú o deti do 4 rokov.

  Každý utorok v čase od 9.30 do 10.30 hod.

  Viac info na: http://www.malaliska.sk/podujatia-v-ekocentre/

 • 19/12/2023 09:30 - 19/12/2023 10:30

  Program pre všetky mamičky, oteckov, dedkov a babičky, ktorí sa starajú o deti do 4 rokov.

  Každý utorok v čase od 9.30 do 10.30 hod.

  Viac info na: http://www.malaliska.sk/podujatia-v-ekocentre/